Osaamisen ja oppimisen johtaminen

Tällä kertaa pohdimme osaamisen ja oppimisen johtamista niiden teorioiden pohjalta, sekä niiden vaikutusta organisaatiossa. Organisaatioiden vahvan osaaminen takana on jatkuva oppiminen ja mielestämme oppimisen pääkohdat ovat uuden oppiminen sekä virheistä oppiminen. Oppiminen on suuressa roolissa organisaation jatkuvan kehityksen kannalta ja silloin kun oppiminen jämähtää alkaa myös organisaatiossa ongelmat. Oppiminen on siis jatkuva prosessi organisaation elinkaaren aikana.

Luennolla nousi esiin lause: ”Tieto on kilpailu etu”. Ja näinhän asian laita on, mutta nykyisin teknologian ansiosta tietoa on saatavilla erittäin helposti silloin kun sitä halutaan ja oppimisen sekä osaamisen kannalta on erittäin tärkeää osata erotella suuresta massasta kaikki olennainen tieto, mikä tukee organisaation jatkuvaa kehitystä sekä osaamista ja hyödyntää tietoa oikein. Luennolla käsittelimme tietämyksen lajeista seuraavat käsitteet: Ekslplisiittinen tieto ja hiljainen tieto. Ekslpisiittinen tieto on tarkkaan määriteltyä ja helposti prosessoitavissa sekä tallennettavissa. Hiljainen tieto sen sijaan on tulkinnanvaraista ja hankala pukea sanoiksi ja siksi se pyritään muuttamaan eksplisiittiseksi tiedoksi. Esimerkiksi jos tiedetään että organisaation henkilöstö puolella on tulossa muutoksia, niin hiljaisen tiedon muuttaminen eksplisiittiseksi tiedoksi helpottaa muutosta.

 

Nonakan ja Takeuchin SECI-malli

SECI-malli on nelivaiheinen malli jota käytetään uuden tiedon luomiseen organisaatioissa. Ensimmäinen vaihe on sosiaalisaatio, jossa vältetään hiljaisen tiedon välittämistä sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla, yksilöiden välillä. Tässä vaiheessa korostuu käytännön esimerkkien kautta opettaminen. Toinen vaihe on ulkoistaminen ja tässä vaiheessa hiljainen tieto muutetaan eksplitiittiseen muotoon, jota on helpompi ymmärtää ja sen myötä hyödyntää. kolmas vaihe mallissa on yhdistäminen, jonka tarkoitus on yhdistää ekplitiittiseksi muutettu tieto jo aikaisempiin arkistoituihin tietoihin. Viimeinen vaihe (toistaiseksi) on sisäistäminen, eli ymmärretään tieto, joka muutettiin eksplitiittiseksi, jonka jäkeen siitä tulee taas hiljaista tietoa yksilölle, joka hyödyntää opittua tietoa. Tämän jälkeen kierros jatkuu sosiaalisaatioon, kun yksilö jakaa tietoaan hiljaiseksi ja näin SECI-malli kiertää jatkuvasti neljää vaihetta ympäri.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *