Ryhmien ja tiimien johtaminen

Tämän viikon luennoilla tutustuttiin ryhmien ja tiimien johtamiseen.  Ensimmäinen aihe mihin pureuduimme oli erotella käsitteet ryhmä ja tiimi toisistaan.  Noviisin korvaan nämä käsitteet yhdistää helposti toisiinsa, mutta luennon alussa selvisi jotta kyseessähän on kaksi toisistaan eroavaa nimitystä/käsitettä jotka yhdistetään molemmat johtamiseen. Puretaan tähän nyt lyhyesti mitä aiheesta opimme: molemmissa toimii vähintään kaksi ihmistä, mutta ero tulee siitä kun ryhmässä jäsenillä ei ole psykologista sopimusta, joten jäsenien panoksella ei ole vaikutusta lopputulokseen. Tiimissä jäseniä yhdistää psykologinen sopimus, yhteinen päämäärä ja näin ollen jokaisella tiimin jäsenellä on vastuu lopputuloksesta. Johtamiseen liittyviä haasteita kohtaa myös tiimien johtamisessa. Tiimiin kuuluu yleensä useampia henkilöitä, joka lisää huomioon otettavia seikkoja johtajalle huomattavasti. Hyvä tiimin johtaja tuntee tiimin jäsenten arvomaailman, ottaa huomioon erilaiset persoonat sekä löytää oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin. Tämä mahdollistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen, auttaa pääsemään tavoitteisiin.

Hyvän johtajan on tunnistettava ryhmäprosessin ilmiöt. Ryhmissä työskentely yleensä lisää henkilöiden työhön kohdistuvaa motivaatiota, koska ihmiset toimivat tehokkaammin muiden läsnäollessa ja tarkkaillessa.  Toisaalta ryhmässä työskentelevä henkilö voi myös ajatella tiputtavansa omaa työpanosta ja ajatella että joku muu hoitaa hänenkin panoksensa. Sosiaalinen paine ryhmissä voi myös ajaa yksilöt tekemään väärinä pidettyjä asioita kuten plagiointi. Tälläisissä tilanteissa hyvä johtaja puuttuu ryhmän toimintatapoihin, vaikka se tekisi hallaa ryhmänhengelle.

 

Konfliktit

Kun yksilöt työskentelevät yhdessä saavuttaakseen yhteisen päämäärän on normaalia että jossain vaiheessa syntyy erilaisia konflikteja. Konflikteja voi syntyä tahallaan tai vahingossa.  Asioiden unohtelu, huolimattomuus tai väärinkäsitykset  ovat esimerkkejä vahingossa aiheutetuista konflikteista. Tahallaan aiheutettuja konflikteja  ovat esim.  valehtelu, rajojen ylittäminen sekä juoruilu. Hyvällä johtajalla on eväät ratkaista tahallaan tai tahattomasti aiheutettuja konflikteja tiimissä. Tiimokonfliktiin on viisi eri ratkaisutyyliä: Ongelmanraktaisu yhteistyöllä, välttely, pakottaminen, mukautuminen sekä kompromissi.  Ryhmän harmonian säilyttämiseksi hyvä johtaja pyrkii ratkaisemaan konfliktin yhteistyöllä, joka palvelee konfliktin kaikkia osapuolia hyvin ja tasapuolisesti. Välttely on sen sijaan huonoin ratkaisu, koska selvittämättä jätetyt ongelmat rikkovat ”joukkuehengen” ja saa johtajan näyttämään heikolta tiimin silmissä.

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *